Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Yardımcı Programlar Menüsü

  1. Giriş
  2. Noter Kağıdı Yazımı
  3. Vergi Levhası Dilekçesi
  4. Defter Numaralama

Giriş

Yardımcı Programlar Menüsü'nde Datasoft İşletme Defteri programı ile ilgisi olmayıp, işinizi kolaylaştıran program opsiyonları yer almaktadır. Bu menüdeki opsiyonlar çoğunlukla muhasebe bürolarının işine yaramaktadır.

Bu menüdeki opsiyonların bazıları sadece üzerinde çalışmakta olduğunuz şirkete değil, belli bir yılda tanımlı tüm şirketlere hitap etmektedir. Dökümler yazılırken Datasoft İşletme Defteri programında tanımlı şirketlerin bilgileri kullanılır.

Açıklama: Bu menüdeki opsiyonlar Datasoft İşletme Defteri'nin ekstralarıdır ve oldukları gibi çalışırlar. Kullanılması isteğe bağlı olan bu opsiyonlarda yapılması istenecek özel değişiklikler kabul edilmez. Programın ileriki versiyonlarında bu opsiyonların yine yer alacağı garanti edilmez.

Bu menüde yer alan opsiyonların adları ve ne gibi işlere yaradıkları aşağıda özetlenmiştir. Bu opsiyonların her biri bölümün devamında ayrı birer kısım halinde anlatılacaktır.

Noter Kağıdı Yazımı,
   Noter tarafından tasdik edilmek üzere üç veya dört nüsha olarak, Noter Kağıtlarının yazdırılması. Bu kağıtlar resmi defterlere yapıştırılmaktadır.

Vergi Levhası Dilekçesi,
   Vergi levhasının tasdiki için vergi dairesine verilen dilekçenin yazdırılması.

Defter Numaralama,
   Resmi defter olarak kullanılacak bilgisayar sürekli formlarının, noter tarafından tasdik edilmeden önce, sayfa numaralarının yazılması.

Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka alt menülerine doğrudan geçiş imkanı sağlamaktadır. Bu menülerin her biri bu kitapta ayrı birer bölüm olarak anlatılmıştır.

Noter Kağıdı Yazımı

Bir vergi dönemi içinde kullanılacak İşletme Defterlerinin dönem başında notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Noter tasdiki için, üç veya dört nüsha olarak mükellefle ilgili bilgilerin yer aldığı Noter Kağıtları yazılmakta ve bu kağıtların bir tanesi resmi deftere yapıştırılmaktadır.

Noter Kağıdı Yazımı'nda, bu noter kağıtlarının topluca yazdırılması gerçekleştirilmektedir.

Bu ekranda önce çalıştığınız noterin bilgileri ve Datasoft İşletme Defteri'nde tanımlı hangi şirketler için döküm alınacağı girilmekte, sonra da tek tek seçerek noter kağıtlar yazılmaktadır.

İlçesi, Numarası, Adı Soyadı, Adresi
   Bu alanlara tasdiki yapacak olan noterle ilgili bilgileri ekranda görülen sırayla yazın.

Defterin Nev'i
   Bu alana tasdiklenecek defterlerin adını yazın. Normal şartlarda buraya İşletme Hesabı Defteri yazmanız gerekir.

Sahifesi
   Bu alana resmi defter olacak kullanılacak defterin kaç sahifeden oluştuğunu yazın. Program işletme defterinin Gider ve Gelir sahifelerini yan yana değil alt alta yazmaktadır(Müteharrik yapraklı). Bu bakımdan buraya yazacağınız sayfa sayısı çift olmalıdır. Örneğin; Gider ve Gelir defterlerinin her biri için kullanacağınız sayfa sayısı 30 ise, buraya yazacağınız değer 30 ÇİFT olmalıdır.

Dönemi
   Bu alana defterin hangi mali dönem içinde kullanılacağını yazın.

İlk Şirket No, Son Şirket No
   Bu iki alana, programda tanımlı hangi şirketler için noter kağıdı yazdıracaksanız, o şirketleri içeren kod aralığını yazın. Tüm tanımlı şirketlerin işleme tabi tutulmasını istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Tek bir şirket için döküm almak istiyorsanız her iki alana da o şirketin numarasını yazın.

Ait Olduğu Yıl
   Bu alana, Datasoft İşletme Defteri'nde hangi yılda tanımlı şirketler için döküm alınacağını girin.

Örnek:
2004 yılında kullanılacak işletme defterlerini 2004 yılı Aralık ayı içinde
tasdik ettirmeniz gerekmektedir. Buna göre yukarıdaki alanlara yazacağınız
değerler şu şekilde olmalıdır:
      Dönemi: 01/01/2005-31/12/2005
      Ait Olduğu Yıl: 2004
Bunun anlamı, 2004 yılında tanımlı şirketlerin 2005 yılında kullanacakları
işletme defterleri için noter kağıtlarının yazılacağıdır.

Döküm Türü
   Bu alanda yapacağınız tercih noter kağıtlarının kaç nüsha yazılacağını belirlemektedir:
   Dar. Dar kağıtlara (11x8 ebadındaki 80 harflik kağıtlara) her şirket için yan yana ikişer nüsha olmak üzere toplam dört nüsha yazılır.
   Geniş. Geniş kağıtlara (11x13 inç ebadındaki 136 harflik sürekli formlar) her şirket için yan yana üç nüsha şeklinde yazılır. Bir sayfaya 3 şirketin bilgileri sığabilir.

Bütün döküm opsiyonları belirlendikten ve ekranın en alt satırında çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu cevaplandıktan sonra döküme başlanır.

İlk Şirket No'lu şirketten başlanarak Ait Olduğu Yıl'da tanımlı bütün şirketler sırayla taranır. Tanımlanmış bir şirket bulunduğunda ekranın alt kısmında şirketin numarası, firma unvanı ve adı soyadı gösterilerek en alt satırda ne yapmak istediğiniz sorulur.

[Enter] Yazılsın. Ekranda bilgileri görülen şirket için üç nüsha noter kağıdı yazılarak bir sonraki şirkete geçer.

[Esc] Terk. Dökümü terk ederek ekranın en üstündeki İlçesi alanına döner. Burada farklı bilgilerle diğer şirketlerin kağıtlarını yazdırabilir veya [Esc] tuşuna basarak menüye dönebilirsiniz.

[F1] Sonraki. Ekranda bilgileri görülen şirketi yazmadan atlayarak bir sonraki şirkete geçer.

Vergi Levhası Dilekçesi

Vergi Levhası Dilekçesi'nde, vergi levhasının tasdik edilmesi için vergi dairesine verilen dilekçe yazdırılmaktadır.

Bu ekranda, önce dilekçenin yazılması ile ilgili filtre ve opsiyonlar girilmekte sonra da her şirket için ayrı olmak üzere dilekçeler yazılmaktadır.

Tarih
   Bu alana, beyannamenin üzerine yazılacak tarihi girin. Bu tarihin yıl hanesi program için önemlidir: Beyannamesi yazılacak şirketleri burada girdiğiniz yılda tanımlı şirketlerden seçer.

İlk Şirket No, Son Şirket No
   Bu iki alana, programda tanımlı hangi şirketler için beyanname dolduracaksanız, o şirketleri içeren kod aralığını yazın. Tüm tanımlı şirketlerin işleme tabi tutulmasını istiyorsanız her ikisini de [Enter] tuşuyla geçin. Tek bir şirket için döküm almak istiyorsanız her iki alana da o şirketin numarasını yazın.

Bütün döküm opsiyonları belirlendikten ve ekranın en alt satırında çıkan Yazıcı Hazır mı (E/H)? sorusu cevaplandıktan sonra döküme başlanır.

İlk Şirket No'lu şirketten başlanarak ilgili yılda tanımlı bütün şirketler sırayla taranır. Tanımlanmış bir şirket bulunduğunda ekranın alt kısmında şirketin numarası, firma unvanı ve adı soyadı gösterilerek en alt satırda ne yapmak istediğiniz sorulur.

[Enter] Yazılsın. Ekranda bilgileri görülen şirket için izin dilekçesi yazılarak bir sonraki şirkete geçilir.

[Esc] Terk. Dökümü terk ederek ekranın en üstündeki Tarih alanına döner. Burada farklı bir tarihle diğer şirketlerin dilekçelerini yazdırabilir veya tekrar [Esc] tuşuna basarak menüye dönebilirsiniz.

[F1] Sonraki. Ekranda bilgileri görülen şirketi yazmadan atlayarak bir sonraki şirkete geçer.

Defter Numaralama

Bu opsiyonu kullanarak, resmi defter olarak kullanılacak bilgisayar sürekli formlarının, noter tarafından tasdik edilmeden önce, sayfa numaralarını yazdırabilirsiniz.

Defter Sayısı
   Bu alana, kaç adet defterin numaralanacağını girin.

İlk ve Son Sayfa No
   Bu iki alana, numaralanmasını istediğiniz defterin ilk ve son sayfa numarasını girin.

Sayfa Uzunluğu
   Bu alana, bir sayfada kaç satır olduğunu yazın.

Kolon numarası
   Bu alana, numarayı yazdırmak istediğiniz kolon (sütun) numarasını girin.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.