Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Çek-Senet İşlemleri Menüsü

 1. Giriş
 2. Bankaya Tahsile Gönderme
 3. Bankaya Teminata Gönderme
 4. Müşteriye Geri İade
 5. Portföye Geri İade
 6. Tahsil Etme
 7. Portföye Karşılıksız/Protestolu İade
 8. Müşteriye Karşılıksız/Protestolu İade
 9. Ödenmiş Olarak İşaretleme
 10. Banka Nakit İşlem Dekontu
 11. Cari Hesaplar Arası Virman
 12. Bankalar Arası Virman
 13. Kasalar Arası Virman
 14. İşlem Makbuzu Değişikliği
 15. İşlem Makbuzları Raporu

Giriş

Çek-Senet İşlemleri menüsü, portföyünüzde bulunan çek ve senetler üzerinde çeşitli işlemler yapmanıza, bu çek ve senetleri değişik amaçlarla kullanmanıza imkan tanıyan opsiyonlar içermektedir.

Menüde yer alan opsiyonlar ve işlevleri aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bu opsiyonlarla ilgili detaylı bilgiyi bölümün devamında bulabilirsiniz.

Bankaya Tahsile Gönderme,
   Portföydeki çek ve senetlerin, banka tarafından tahsil edilip banka hesabına işlenmek üzere, bankaya gönderilmesi.

Bankaya Teminata Gönderme,
   Bankadan alınan bir krediye istinaden portföydeki çek ve senetlerin bankaya verilmesi.

Müşteriye Geri İade,
   Portföyünüzde bulunan (ciro edilmemiş veya portföye geri iade edilmiş) bir çek veya senedin, size veren müşterinize iade edilmesi.

Portföye Geri İade,
   Portföyünüzden herhangi bir şekilde çıkan (ciro etme, bankaya gönderme, vs.) bir çek veya senedin iade alınması.

Tahsil Etme,
   Vadesi gelen herhangi bir çek veya senet tahsil edildiğinde (portföyde, tahsilde, teminatta, ciro edilmiş, vs.) kullanılır.

Portföye Karşılıksız/Protestolu İade,
   Ödeme olarak verdiğiniz bir çek karşılıksız çıktığında veya bir senet protesto olduğunda portföye geri işlemek için kullanılır.

Müşteriye Karşılıksız/Protestolu İade,
   Vadesi geldiği halde karşılığı olmayan çekleri veya vadesinde ödenmeyen senetleri, bunları size veren müşterinize iade etmek için kullanılır.

Ödenmiş Olarak İşaretleme,
   Tahsil edilmiş çek veya senedin ödenmiş olarak işaretlenmesi.

Banka Nakit İşlem Dekontu,
   Banka hesabından direkt Borç/Alacak işlemlerinin yapılması.

Cari Hesaplar Arası Virman,
   Cari hesaplar arasında virman işlemlerinin yapılması.

Bankalar Arası Virman,
   Banka hesapları arasında virman işlemlerinin yapılması.

Kasalar Arası Virman,
   Kasa hesapları arasında virman işlemlerinin yapılması.

İşlem Makbuzu Değişikliği,
   Yukarıdaki opsiyonları kullanarak kaydettiğiniz makbuzlar üzerinde değişiklik yapılması.

İşlem Makbuzları Raporu,
   Girdiğiniz işlem makbuzlarının detaylı ve özet raporlarının alınması.

Bu menüdeki ilk 8 opsiyonun yaptığı temel iş, bir çek veya senedin nihai durumunu ifade edecek şekilde işaretlemektir. Ayrıca cari hesaplara ve diğer dosyalara da gerekli kayıtlar işlenir.

Bu opsiyonları kullanarak yapılan işlemler makbuzlar halinde girilmektedir. Bu makbuzlar tahsil ve ödeme makbuzlarından farklı olarak yapılan işin bir belge şeklinde gruplanması amacına hizmet eder. İşlem makbuzlarının resmi statüsü yoktur.

Menüdeki makbuz opsiyonlarında makbuz kalemlerinin girilmesi, portföyünüzdeki çek ve senetlerin seçilmesi suretiyle yapılmaktadır. Ancak bir çek veya senedi belli bir makbuzda seçebilmeniz için durumunun işleme müsait olması gerekir. Aşağıdaki tabloda hangi işlem için hangi çek veya senetleri seçebileceğiniz gösterilmektedir:

İŞLEM           SEÇİLEBİLİR ÇEK VE       PORTFÖYE/
             SENETLER            PORTFÖYDEN
Bankaya tahsile gönderme Portföydekiler(kullanılmamış   Çıkar
             veya iade alınmış olanlar)
Bankaya teminata gönderme Portföydekiler          Çıkar
Müşteriye geri iade    Portföyde ve ilgili müşteriye  Çıkar
             ait olanlar
Portföye geri iade    Herhangi bir şekilde portföyden Döner (girer)
             çıkmış olanlar
Tahsil etme        Potföyde, tahsilde, teminatta  Çıkar
             ve ciro edilmiş olanlar.
Portföye         Ciro edilmiş olanlar       Döner (girer)
karşılıksız/protestolu  ve bankadakiler
iade
Müşteriye         Portföye karşılıksız/protestolu Çıkar
karşılıksız/protestolu  iade edilmiş ve ilgili
iade           müşteriye ait olanlar
Ödenmiş olarak işaretleme Ödenmiş çek/senet        Çıkar

Bir çek veya senedin "portföyde" olması için; Tahsil Makbuzu Girişi ile girilmiş ya da, Portföye Geri İade veya Portföye Karşılıksız/Protestolu İade ile işaretlenmiş olması gerekir. Bir çekin "ciro edilmiş" olması için; Ödeme Makbuzu Girişi ile çıkılmış olması gerekir. Bu menüdeki diğer işlemleri yaptığınızda çek "portföyden çıkmış" olarak işaretlenir. Menüdeki opsiyonlarda bir çek veya senet seçmek için [F1] tuşuyla pencereyi çağırdığınızda, sadece ilgili opsiyonda kullanılabilir durumda olanlar değil, kayıtlı bütün çek ve senetler pencerede gösterilir.

Bankaya Tahsile Gönderme

Bankaya Tahsile Gönderme, portföyünüzdeki çek veya senetleri, banka tarafından tahsil edilip hesabınıza işlenmek üzere, hesabınız olan bir bankaya gönderdiğinizde kayıtları üzerinde gerekli işaretlemeyi yapmak için kullanılır.

Bir makbuzun girilmesi üç aşamada olmaktadır:

Makbuz Başlığının Girilmesi

Makbuz başlığı ile kastedilen, makbuza özel numara, kesildiği tarih bilgileridir. Makbuz başlığını girmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Makbuz No alanına makbuzun numarasını yazın. Bu alanda [F2] tuşuna basarak, programın sıradaki kullanılmamış ilk makbuz numarasını otomatik olarak getirmesini sağlayabilirsiniz.

2. Tarih alanına makbuzun (işlemin) tarihini yazın.

3. Banka Kodu alanında, çek veya senetleri göndereceğiniz banka hesabınıza açtığınız banka kartını seçin.

Makbuz Kalemlerinin Girilmesi

Makbuz kalemlerinin girilmesi, bankaya tahsile gönderilecek çek veya senetlerin birer birer seçilerek veya Portföy No alanında [F5] tuşuna basıldığında açılan pencerede kriteler girilerek toplu olarak makbuza alınması suretiyle yapılmaktadır:
4. Belge Tipi alanında, bankaya göndereceğiniz bir çek ise [C], bir senet ise [S] tuşuna basın.

5. Portföy No alanında ilgili çek veya senedin portföyünüzdeki kayıt numarasını yazın. Çek veya senedi [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz. Kısmen tahsil edilmiş bir çekle/senetle bankaya tahsile gönderme gibi işlemlere müsaade edilmez. Emanet olarak (teminat) aldığınız çekler/senetler için de bankaya tahsile gönderme gibi işlemlere izin verilmez (Emanet belgelerin tahsilatını ancak Tahsil Etme opsiyonunu kullanarak girebilirsiniz.).

Bu alanda kullanılabilecek özel tuşlar ve işlevleri şu şekildedir:
[F2] Yeni No. Sıradaki kullanılmamış ilk portföy numarasını getirir.

[F3] Portföy No. Kullanılmamış son portföy numarasını getirir.

[F4] Kendi No. Kendi çek/senedinizin kullanılmamış son portföy numarasını getirir.

[F5] Toplu Seçim. Bu tuşa bastığınızda açılan pencerede toplu olarak seçilecek çek/senetlere ilişkin özelliklerin girilmesi gerekmektedir:
Portföy No Aralığı
   Bu alanda, makbuza dahil edilecek çeklerin/senetlerin portföy numarası aralığını belirleyin.

Portföy No Şablonu
   Şablon, dahil edilecek çekleri/senetleri seçmek için kullanılan bir maskedir. Maskenin temel prensibi, kodun belli bir konumundaki karakterin (harf ya da rakam), girdiğiniz şablonun aynı konumunda bulunan karakterle aynı olup-olmadığını kontrol ederek, uyanları dahil etmek, uymayanları hariç tutmaktır.

Şablonda görülen soru işaretleri ("?") joker karakterlerdir: Bulundukları konumda hangi karakter olursa olsun kabul edilir. Bu soru işaretlerini değiştirmek, belli bir tanesinin yerine başka bir karakter yazmak istiyorsanız, sağ ve sol ok tuşlarıyla üzerine gelip yazacağınız karakterin tuşuna basın.

Vade Aralığı
   Bu alanda, makbuza dahil edilmesini istediğiniz çeklerin/senetlerin vade aralığını belirleyin.

Tutar Aralığı
   Bu alanda, hangi tutar aralığındaki çeklerin/senetlerin makbuza dahil edilmesini istediğinizi belirleyin.

Alınan Cari Kod Aralığı, Alınan Cari Kod Şablonu
   Hangi cari hesaplardan aldığınız çeklerin/senetlerin makbuza dahil edilmesini istediğinizi belirleyin.

Şahsi/Ciranta
   Yalnızca, şahsi çeklerin/senetlerin makbuza dahil edilmesini istiyorsanız [Şahsi], size ciro edilmiş olanların dahil edilmesini istiyorsanız [Ciranta], kriterlere uyan tüm çeklerin/senetlerin dahil edilmesi için [Tümü] seçeneğini tercih edin.

Banka Adı Şablonu
   Belge tipini çek olarak seçtiğinizde sorulan bu soruda, makbuza hangi banka çeklerinin dahil edilmesini istediğinizi belirleyin.

Borçlu Adı Şablonu
   Belge tipini senet olarak seçtiğinizde sorulan bu soruda, makbuza hangi borçlulara ait senetlerin dahil edilmesini istediğinizi belirleyin.

Girdiğiniz filtre değerlerinin iptal edilerek öndeğerlerin geçerli olması için yukarıda sorulan alanlardan herhangi birinde [F4] tuşuna basın. Tüm soruları cevaplamanızdan sonra sorulan Toplu Seçim İşlemi Başlasın mı? sorunu onaylayarak işlemi başlatın.

6. Ekranın en altında çıkan Seçilsin mi? sorusunu [E] ile onaylayın.

Bu şekilde başka çek veya senet varsa onları da seçin ve bittiğinde alt menüye inerek makbuzun kaydedilmesine geçin.

Not: Hiç bir çek veya senet seçmeden [Esc] tuşuna basarsanız program alt menüye inmez, makbuz girişini terk ederek Çek-Senet İşlemleri menüsüne döner.

Makbuzun Kaydedilmesi

Yukarıda anlatıldığı şekilde bütün makbuz kalemlerini girip [Esc] tuşuna basmanızı müteakip program alt menüye inerek makbuzun kaydedilmesi ile ilgili opsiyonları gösterir. Bu sırada ekranın üst kısmında şu bilgiler gösterilmektedir:

Alt menüde bulunan opsiyonlar aşağıda açıklandığı gibidir:
[P] İptal. Girdiğiniz makbuzu kaydetmeden terk etmek için kullanılır. Tuşa bastığınızda İptal Etmekte Kararlı mısınız? sorusu sorulur. Makbuzu iptal etmek için bu soruyu [E] ile cevaplayın.

[I] İleri. Sonraki sayfa bilgilerini getirir.

[G] Geri. Önceki sayfa bilgilerini getirir.

[E] Ek. Makbuza yeni bir kalem eklemek için kullanılır. Tuşa bastığınız program Belge Tipi alanına çıkar ve yeni bir kalem girmenizi bekler. Girişi bir önceki Makbuz Kalemlerinin Girilmesi kısmında anlatıldığı şekilde yapın.

[D] Değiştir. Üstte girdiğiniz makbuz kalemlerinden birinin bilgilerini değiştirmek (başka bir çek veya senet seçmek) için kullanılır. Tuşa bastığınızda alt menü temizlenerek değişecek hareketi seçmeniz beklenir. Ok tuşlarını kullanarak değişecek makbuz kaleminin üzerine gidin ve [Enter] tuşuna basarak lüzumlu değişikliği yapın. Değişiklik modundan çıkmak için [Esc] tuşuna basın.

[S] Sil. Üstte kaydettiğiniz makbuz kalemlerinden birini silmek için kullanılır. Tuşa bastığınızda alt menü temizlenerek silinecek hareketi seçmeniz beklenir. Ok tuşlarını kullanarak silinecek kalemin üzerine gidin ve [Enter] tuşuna basın. Hareketi silmek istiyorsanız altta çıkan Silmekte Kararlı mısınız? sorusunu [E] ile onaylayın. Silme modundan çıkarak alt menüye dönmek için [Esc] tuşuna basın.

[.] Referans Tarihi. Referans Tarihi Program, Makbuzun işlendiği tarihi yazar isterseniz değiştirilebilirsiniz. Export ve Import işlemlerinde filtre olarak kullanılır.

[8] Döviz Kur. Ana menüde [F5] tuşuyla açılan kur penceresinden günlük kurları düzenli olarak giriyorsanız bu opsiyonla makbuz bedelini döviz cinsinden tutarını öğrenebilirsiniz.

[6] Kasa modülünde kasa tanımlandığında bu alana kasa kod otomatik olarak gelir. Kasa modülünde tanımlanan kasa kodundan farklı bir kasa koduna işlenecekse bu alana kasa kodu girilir. Kasaya işlem yapılmayacaksa bu alandaki kasa kodu silinir. Çek ve nakit kasa seçeneklerinde de yapılan işlem aynıdır.

[H] Muhasebe. Makbuzu muhasebeleştirmek için kullanılır. Program, birden fazla Çek-Senet firmasının tek bir muhasebe firmasına entegrasyonuna ve bir Çek-Senet firmasındaki belgelerin farklı muhasebe firmalarına entegrasyonuna imkan sağlamaktadır. Muhasebe işlemi yapılmış fişin numarasını ve hangi firmaya yevmiye kaydı yapıldığını görebilirsiniz. Bu seçenekte şu sorular sorulur:
Muhasebeleşecek mi?
   [Evet] seçeneği ile muhasebe fişi kesilir.

Tipi
   Makbuza herhangi bir işaret koymak istiyorsanız girin.

Ent.No (Entegrasyon Firma No)
   Bu alana, Entegrasyon Modülü'nde tanımlanan entegre dosyası numarası (Entegrasyon Firma Numarası) girilmelidir. Belgenin muhasebeleşmesi sırasında bu entegrasyon dosyası baz alınmaktadır. Eğer kullanıcı tarafından girilen "Ent No" tanımlı değilse, program otomatik olarak muhasebe firmasının entegrasyon dosyasını kullanır.

Muh.Firma (Muhasebe Firma No)
   Makbuzu çalışmakta olduğunuz firmaya değil de, farklı numaralı bir firmaya aktarmak istiyorsanız o firmanın numarasını girin. Firma Parametreleri'nde "Değişken Entno:" alanına [Hayır] girilmesi halinde, belgedeki "Ent No" dikkate alınmamakta, "Muhasebe Firma No" kullanılmaktadır.

Fiş No
   Makbuza ait muhasebe fişine verilecek numara.

[X] Diğer No. Makbuzu içinde bulunduğumuz firmanın muhasebesine değil de, başka firmanın muhasebesine atmak istiyorsanız bu alana o firmanın numarası yazılır. Ancak Firma Parametreleri Girişi'nde Aynı Firmaya mı sorusuna [Evet] denilmişse bu alandaki firma numarası dikkate alınmaz.

[B] Hr.Sayısı. Makbuzda kaç satır hareket olduğunu gösterir.

[A] Açıklama. İki satırlık makbuz açıklaması girmek için kullanılır.

[K] Kayıt. Makbuzu kaydedip çıkmak için kullanılır. Program makbuzla birlikte cari hesaplara ve muhasebeye gerekli kayıtları işler.

Makbuzun kaydedilmesi sırasında, Firma Parametreleri Girişi'ndeki Muhasebeye Entegre? sorusuna [E] girilmişse, muhasebe kayıtlarına yevmiye fişi olarak işlenir. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için, Entegrasyon modülünde gerekli bağlantıların kurulmuş olması gerekir. Eğer bu bağlantı kurulmamışsa, kayıt sırasında program sizden bağlantıları girmenizi ister.

[Y] Yaz-Kayıt. Makbuzu yazıcıdan yazdırmak ve kaydetmek için kullanılır. Tuşa bastığınızda önce yukarıda "Kayıt" komutunda anlatıldığı şekilde makbuz kaydedilir. Sonra yazıcıdan yazdırılır.

Bankaya Teminata Gönderme

Bankaya Teminata Gönderme, bir bankadan aldığınız kredi karşılığında teminat olarak bankaya verdiğiniz çek ve senetleri işaretlemek için kullanılır. Teminat olarak alınmış (emanet) çekleri/senetleri ve kısmi tahsil edilmiş çekleri/senetleri bu işlem için kullanamazsınız.

Bankaya Teminata Gönderme opsiyonunun kullanılması bir önceki kısımda anlatılan Bankaya Tahsile Gönderme opsiyonuna benzemektedir. Aralarındaki fark şudur:
Bankaya Teminata Gönderme opsiyonunda şahsi çek ve senetlerinizi de kullanabilirsiniz. Kendi çekinizi veya senedinizi teminata göndermek için:
   Portföy No alanına daha önce kullanılmamış bir numara yazın.
   Kendi Çekiniz mi? ya da Kendi Senediniz mi? sorusunu [E] ile onaylayın.
   Tahsilat İşlemleri bölümü, Tahsil Makbuzu Girişi kısmında anlatıldığı şekilde çekin ya da senedin bilgilerini girin.

Müşteriye Geri İade

Müşteriye Geri İade bir müşterinizden (borçludan) tahsil ettiğiniz bir çek veya senedi henüz portföyünüzde iken (kullanılmamışken) müşteriye iade etmek için kullanılır.

Not: Vadesinde ödenmeyip karşılıksız olarak banka tarafından yazılan çekleri ve protesto edilen senetleri müşteriye iade etmek için aşağıda anlatılan Müşteriye Karşılıksız/Protestolu İade opsiyonunu kullanın.

Bu opsiyonun kullanılması yukarıda anlatılan Bankaya Tahsile Gönderme opsiyonuna benzemektedir. Aralarındaki farklar şunlardır:

Portföye Geri İade

Portföye Geri İade, çeşitli şekillerde portföyünüzden çıkan bir çek veya senet iade edildiğinde, ilgili çek ya da senedi tekrar "portföyde" olarak görünecek şekilde işaretlemek için kullanılır.

Not: Vadesinde ödenmeyip karşılıksız olarak banka tarafından yazılan çekler ve protesto edilen senetler size iade edildiğinde aşağıda anlatılan Portföye Karşılıksız/Protestolu İade opsiyonunu kullanın.

Bu opsiyonun kullanılması yukarıda anlatılan Bankaya Tahsile Gönderme opsiyonuna benzemektedir. Aralarındaki farklar şunlardır:

Tahsil Etme

Tahsil Etme, portföyünüzde bulunan çek veya senetleri kendiniz tahsil ettiğinizde, portföye, kasaya ve muhasebeye gerekli değişiklikleri işlemek için kullanılır. Bu opsiyonla kendi çeklerinizi de tahsil edebilirsiniz.

Bu opsiyonun kullanılması yukarıda anlatılan Bankaya Tahsile Gönderme opsiyonuna benzemektedir. Aralarındaki fark şudur:

Kısmi seçeneğini tercih ettiğinizde açılan Kısmi Tahsilat penceresinde belgenin toplam tutarı ve tahsil edilen tutarı gösterilir ve bakiyeden büyük bir tutar girmenize izin verilmez. Kısmi tahsilatta cari (emanet ise cari karta işlenir), kasa ve muhasebe entegrasyonunda baz alınan tutar belge tutarı değil, kısmi tahsilat tutarıdır.

işlem gördükleri kısımda "Masraf" girişi de yapabilirsiniz. Girişini yaptığınız masraf, kasa hesabına alacak olarak işlenmektedir. Muhasebedeki karşılık hesapları (masraf hesapları) Entegrasyon Modülü'ndeki Genel Parametreler'den tanımlanmaktadır. Makbuzda girilen masrafın, çek ya da senet masrafı olduğu program tarafından saptanmaktadır. Makbuzda çek varsa -senet olup olmadığına bakılmaksızın- masraflar, çek tahsil masrafı hesabına atılmaktadır. Çek yok ve senet varsa senet tahsil masrafı hesabına atılmaktadır. Sadece masraf girmeniz durumunda, muhasebe entegrasyonu sırasında, en son girilen masraf hesabı getirilerek muhasebe hesabı girmeniz istenir.

Bunun için:

Portföye Karşılıksız/Protestolu İade

Portföye Karşılıksız/Protestolu İade, bir müşteriden tahsil edip bir alacaklıya ödeme yapmada kullandığınız bir çek veya senet ödenmeyip karşılıksız (çek ise) veya protestolu (senet ise) olarak size iade edildiğinde gerekli kaydı girmek için kullanılır.

Bu opsiyonun kullanılması daha önce anlatılan Bankaya Tahsile Gönderme opsiyonuna benzemektedir. Aralarındaki farklar şunlardır:

Müşteriye Karşılıksız/Protestolu İade

Müşteriye Karşılıksız/Protestolu İade, bir müşteriden tahsil ettiğiniz bir çek veya senet ödenmeyip karşılıksız (çek ise) veya protestolu (senet ise) duruma düştüğünde gerekli kaydı girmek ve müşteriye iade etmek için kullanılır.

Not: Müşteriden alıp ödemede kullandığınız (ciro ettiğiniz) bir çek veya senet ödenmeyip döndüğünde, önce Portföye Karşılıksız/Protestolu İade ile ödeme yaptığınız firmadan almanız sonra müşteriye iade etmeniz gerekir.

Bu opsiyonun kullanılması daha önce anlatılan Bankaya Tahsile Gönderme opsiyonuna benzemektedir. Aralarındaki farklar şunlardır:

Ödenmiş Olarak İşaretleme

Bir işletmenin kestiği kendi çek/senetleri ya da ciro ettiği çek, senetleri vadesi geldiğinde ödenmiş olarak işaretlenmesi için kesilen makbuzdur. Bu opsiyonun kullanılması daha önce anlatılan Bankaya Tahsile Gönderme opsiyonuna benzemektedir. Farklı olarak, bu opsiyonda bankadaki çeklerin/senetlerin işlem gördükleri kısımda "Masraf" girişi de yapabilirsiniz.Girişini yaptığınız tutar, banka hesabına, alacak

olarak işlenmektedir. Muhasebedeki karşılık hesapları (masraf hesapları)

Entegrasyon Modülü'ndeki Genel Parametreler'den tanımlanmaktadır.

Makbuzda girilen masrafın, çek ya da senet masrafı olduğu program tarafından saptanmaktadır. Makbuzda çek varsa -senet olup olmadığına bakılmaksızın- masraflar, çek tahsil masrafı hesabına atılmaktadır. Çek yok ve senet varsa, senet tahsil masrafı hesabına atılmaktadır. Sadece masraf girilmesi durumunda, muhasebe entegrasyonu sırasında, en son girilen masraf hesabı getirilerek muhasebe hesabı girmeniz istenir.

Banka Nakit İşlem Dekontu

Firmanın çalıştığı bankalarla olan nakit hareketlerinin işlendiği makbuzdur.

Dekont Bilgilerinin Girilmesi

Makbuz No
   Makbuz No alanına ilgili makbuzun numarasını yazın. Bu alanda [F2] tuşuna basarak, sıradaki kullanılmamış ilk makbuz numarasının otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. [F1] tuşuna basarak, açılan İşlem Makbuzu Seçim Penceresi'nden girişi yapılmış makbuzları görebilirsiniz.

Tarih
   Bu alana, makbuzun tarihini girin.

Banka Kodu
   İşlem yapılacak banka kodunu girin. Kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.

Belge Tipi
   Borç/Alacak işlemlerinden hangisi yapılacaksa.

Açıklama
   Tek satırlık makbuz açıklaması.

Tutar
   İşlemin tutarını girin.

Yukarıdaki bilgileri girmenizden sonra, Bilgiler Doğru mu sorusunu [Evet] ile onayladığınızda, program girdiğiniz satır bilgisini aşağıya alarak makbuzun bir sonraki satır bilgisini girmeniz için Açıklama alanına geçer. Makbuzun kaydedilmesi için kullanacağınız alt menü opsiyonları Bankaya Tahsile Gönderme kısmında açıklanmıştır. Bunun için adı geçen kısmı inceleyin.

Cari Hesaplar Arası Virman

Bu opsiyonu kullanarak cari hesaplar arası virman işlemleri yapabilirsiniz.

Dekont Bilgilerinin Girilmesi

Makbuz No
   Bu alana makbuz numarasını yazın. Bu alanda [F2] tuşuna basarak, sıradaki kullanılmamış ilk makbuz numarasının otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. [F1] tuşuna basarak, açılan İşlem Makbuzu Seçim Penceresi'nden girişi yapılmış makbuzları görebilirsiniz.

Tarih
   Bu alana makbuzun tarihini girin.

Cari Kodu
   İşlem yapılacak cari kodunu girin. Kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.

Belge Tipi
   Yukarıdaki soruda, seçtiğiniz cari hesaba ne tür işlem (Borç/Alacak) yapılacağını belirleyin. Makbuz satırlarının belge tipi farklı olabilmekte, aynı makbuza hem borç, hem alacak girilebilmektedir.

Açıklama
   Bu alana tek satırlık, açıklama bilgisi girin.

Tutar
   Virman yapılacak tutarı girin.

Virman Hesabı
   Bu alana, virman yapılacak cari hesap kodunu girin. Kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.

Yukarıdaki bilgileri girmenizden sonra sorulan Bilgiler Doğru mu? sorusunu onayladığınızda, program girdiğiniz satır bilgisini aşağıya alarak makbuzun bir sonraki satır bilgisini girmeniz için Açıklama alanına geçer. Eğer sonraki satır bilgisinin belge tipi bir önceki satır bilgisinden farklı ise [LnUp] tuşunu kullanarak Belge Tipi alanına çıkın ve tipi değiştirin.

Makbuzun Kaydedilmesi

Yukarıda anlatıldığı şekilde bütün makbuz kalemlerini girip [Esc] tuşuna basmanızı müteakip program alt menüye inerek makbuzun kaydedilmesi ile ilgili opsiyonları gösterir. Bu sırada ekranın üst kısmında makbuzun numarası, tarihi ve seçilen cari hesap kartının bilgileri gösterilmektedir:
Alt menüde bulunan opsiyonlar aşağıda açıklandığı gibidir:
[P] İptal. Girdiğiniz makbuzu kaydetmeden terk etmek için kullanılır. Tuşa bastığınızda İptal Etmekte Kararlı mısınız? sorusu sorulur. Makbuzu iptal etmek için bu soruyu [E] ile cevaplayın.

[I] İleri. Sonraki sayfa bilgilerini getirir.

[G] Geri. Önceki sayfa bilgilerini getirir.

[E] Ek. Makbuza yeni bir kalem eklemek için kullanılır. Tuşa bastığınızda, program Belge Tipi alanına çıkar ve yeni bir kalem girmenizi bekler.

[D] Değiştir. Üstte girdiğiniz makbuz kalemlerinden birinin bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Tuşa bastığınızda alt menü temizlenerek değişecek hareketi seçmeniz beklenir. Ok tuşlarını kullanarak değişecek makbuz kaleminin üzerine gidin ve [Enter] tuşuna basarak gerekli değişikliği yapın. Değişiklik modundan çıkmak için [Esc] tuşuna basın.

[S] Sil. Üstte kaydettiğiniz makbuz kalemlerinden birini silmek için kullanılır. Tuşa bastığınızda alt menü temizlenerek silinecek hareketi seçmeniz beklenir. Ok tuşlarını kullanarak silinecek kalemin üzerine gidin ve [Enter] tuşuna basın. Hareketi silmek istiyorsanız ekranın alt kısmında sorulan Silmekte Kararlı mısınız? sorusunu [E] ile onaylayın. Silme modundan çıkarak alt menüye dönmek için [Esc] tuşuna basın.

[.] Referans Tarihi. Bu opsiyonu seçtiğinizde programın getirdiği değer günün tarihidir. İsterseniz değiştirilebilirsiniz. Bu tarih, Export/Import işlemlerinde filtre olarak kullanılır.

[8] Döviz Kur. Günlük kurları düzenli olarak giriyorsanız, bu opsiyonla makbuzun döviz cinsinden tutarını öğrenebilirsiniz.

[H] Muhasebe. Makbuzu muhasebeleştirmek için kullanılır. Program, birden fazla Çek-Senet firmasının tek bir muhasebe firmasına entegrasyonuna ve bir Çek-Senet firmasındaki belgelerin farklı muhasebe firmalarına entegrasyonuna imkan sağlamaktadır. Muhasebe işlemi yapılmış fişin numarasını ve hangi firmaya yevmiye kaydı yapıldığını görebilirsiniz. Bu seçenekte şu sorular sorulur:
Muhasebeleşecek mi?
   [Evet] seçeneği ile muhasebe fişi kesilir.

Tipi
   Makbuza herhangi bir işaret koymak istiyorsanız girin.

Ent.No (Entegrasyon Firma No)
   Bu alana, Entegrasyon Modülü'nde tanımlanan entegre dosyası numarası (Entegrasyon Firma Numarası) girilmelidir. Belgenin muhasebeleşmesi sırasında bu entegrasyon dosyası baz alınmaktadır. Eğer kullanıcı tarafından girilen "Ent No" tanımlı değilse, program otomatik olarak muhasebe firmasının entegrasyon dosyasını kullanır.

Muh.Firma (Muhasebe Firma No)
   Makbuzu çalışmakta olduğunuz firmaya değil de, farklı numaralı bir firmaya aktarmak istiyorsanız o firmanın numarasını girin. Firma Parametreleri'nde "Değişken Entno:" alanına [Hayır] girilmesi halinde, belgedeki "Ent No" dikkate alınmamakta, "Muhasebe Firma No" kullanılmaktadır.

Fiş No
   Makbuza ait muhasebe fişine verilecek numara.

[X] Diğer No. Makbuzu, çalışmakta olduğunuz firmanın muhasebese kayıtlarına değil de, başka firmanın muhasebesine işlemek istiyorsanız bu alana o firmanın numarası yazılır. Ancak Firma Parametreleri Girişi'nde Aynı Firmaya mı sorusuna [Evet] denilmişse bu alandaki firma numarası dikkate alınmaz.

[B] Hr.Sayısı. Makbuzda kaç satır hareket olduğunu gösterir.

[A] Açıklama. İki satırlık makbuz açıklaması girmek için kullanılır.

[K] Kayıt. Makbuzu kaydedip çıkmak için kullanılır. Program makbuzla birlikte cari hesaplara ve muhasebeye gerekli kayıtları işler.

Makbuzun kaydedilmesi sırasında, Firma Parametreleri Girişi'ndeki Muhasebeye Entegre? sorusuna [E] girilmişse, muhasebe kayıtlarına yevmiye fişi olarak işlenir. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için, Entegrasyon modülünde gerekli bağlantıların kurulmuş olması gerekir. Eğer bu bağlantı kurulmamışsa, kayıt sırasında program sizden bağlantıları girmenizi ister.

[Y] Yaz-Kayıt. Makbuzu yazıcıdan yazdırmak ve kaydetmek için kullanılır. Tuşa bastığınızda önce yukarıda "Kayıt" komutunda anlatıldığı şekilde makbuz kaydedilir, sonra yazıcıdan yazdırılır.

Bankalar Arası Virman

Bu opsiyonu kullanarak, programda tanımlı banka hesapları arasında virman işlemlerini yapabilirsiniz.

Opsiyonun kullanımı yukarıda anlatılan Cari Hesaplar Arası Virman opsiyonuna benzemektedir. Bilgi için adı geçen kısmı inceleyin.

Kasalar Arası Virman

Bu opsiyonu kullanarak, kasa hesapları arasında virman işlemlerini yapabilirsiniz.

Opsiyonun kullanımı yukarıda anlatılan Cari Hesaplar Arası Virman opsiyonuna benzemektedir. Bilgi için adı geçen kısmı inceleyin.

İşlem Makbuzu Değişikliği

İşlem Makbuzu Değişikliği, yukarıda anlatılan Çek-Senet İşlemleri Menüsü opsiyonlarını kullanarak girdiğiniz işlem makbuzları üzerinde değişiklik ve düzeltme yapmak için kullanılır.

Daha önce girilmiş bir işlem makbuzu üzerinde değişiklik yapmak için, Makbuz No alanına ilgili makbuzun numarasını yazın ve [Enter] tuşuna basın. Makbuzu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.

Değişecek makbuz seçildikten sonra ekranın alt kısmında makbuz kalemleri gösterilir ve alt menüye inilir. Alt menüde, makbuz üzerinde çeşitli işlemler yapmanızı sağlayan komutlar bulunmaktadır. Bu komutların işlevleri bölümün önceki kısımlarında anlatılan makbuzların girilmesinde olduğu gibidir. Farklılıklar ise şunlardır:

Alt menüdeki diğer komutlar ve bir makbuz kaleminin girilmesi hakkında bilgi edinmek için ilgili makbuz türü için verilen açıklamalara bakınız.

İşlem Makbuzları Raporu

İşlem Makbuzları Raporu, yukarıda anlatılan yedi farklı işlem makbuzu opsiyonunu kullanarak kaydettiğiniz makbuzlar ile ilgili ayrıntılı ve özet liste almanızı sağlamaktadır. Rapor aşağıdaki seçenekleri içerir:

Ekranda gördüğünüz bu seçeneklerin hepsi Giriş bölümünde, Raporlar başlığı altında anlatılmıştır.

Rapor Muhtevası

Rapor muhtevası yukarıda yaptığınız seçimlere göre farklılıklar arzetmektedir.

1. Rapor Tipi sorusunda Özet seçmiş ve Her Belge Ayrı? sorusuna [H] girmişseniz, program sadece hesaplama yapar ve bittiğinde belirlediğiniz tarih veya numara aralığına düşen makbuzların toplam rakamlarını gösterir.

2. Rapor Tipi sorusunda Özet seçmiş ve Her Belge Ayrı? sorusuna [E] girmişseniz, belirlediğiniz tarih veya numara aralığına düşen makbuzların yekün rakamları tek tek gösterilir.

3. Rapor Tipi sorusunda Ayrıntı seçmişseniz, belirlediğiniz tarih veya numara aralığına düşen bütün makbuzlar içerdikleri kalemler ile birlikte detaylı olarak gösterilir.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.